Nordkapp - Lindesnes 29. juli til 14. august 2011

Trykk på bildet og opplev målgangen på Lindesnes fyr og oppsummering av turen.

Ken Terjes bilder se her >>