Nordkapp - Lindesnes 29. juli til 14. august 2011

 


Øverst fra venstre: Hans Petter Hagen, Johnny Olsen, Lars Magne Albretsen (følgebilsjåfør), Per Yngvar Lorentzen, Ken Vidar Sotkajærvi, Roar Rosåsen, Frode Jensen og Ivar Kristian Andersen (følgebilsjåfør).
Midt rekke: Kenneth Solheim, Øystein Fredriksen; Geir Adler Gundersen, Torstein Jortveit og Arild Markussen.
Nedre rekke: Gunnar A. Olsen, Øyvind Torgersen, Knut Tveiten, Gunnar Sjøberg, Øyvind Svendsen og Kjell Rune Hestvåg.
Ikke til stede: Lars Petter Kåvenes, Ken Terje Nordhus og Rolf Oddvar Omland