Nordkapp - Lindesnes 29. juli til 14. august 2011

 


Navn: Rolf Oddvar Omland
Alder: 43 år
Meritter (sykkelopplevelser): Trondheim - Oslo 5 ganger, Kristiansand-Hovden 4-5 ganger og Lysebotn-Bryne 1 gang.
Styrke: Ser positivt på det meste: godt humør, stigninger (bakker).
Svakhet: Lange sletter.
Hva motiverer deg for å være med på turen?
Noe man bare får en sjanse til i livet, en fin måte og teste seg sjøl på. Pluss det og bli kjent med nye mennesker.