Nordkapp - Lindesnes 29. juli til 14. august 2011

 


Navn: ROAR ROSÅSEN
Alder: 45
Meritter (sykkelopplevelser): Trondheim – Oslo 7 ganger, CLST 6 ganger, Vättern, Norjylland…
Styrke: Seig og gir ikke opp
Svakhet: Oppover bakker / nedover bakker.
Hva motiverer deg for å være med på turen? Et ønske i flere år.