Nordkapp - Lindesnes 29. juli til 14. august 2011

 


Navn: GUNNAR SJØBERG
Alder: 54
Meritter (sykkelopplevelser): 20 ganger til Hovden, 11 ganger Odda - Bø
Styrke: Bakker
Svakhet: Sletter
Hva motiverer deg for å være med på turen? Naturopplevelsen. Sykle sammen med gutta på en helt annen tur enn turrittene her hjemme.