Nordkapp - Lindesnes 29. juli til 14. august 2011

 


Navn: ØYVIND TORGERSEN
Alder: 53
Meritter (sykkelopplevelser): Kr.sand – Hovden 2 ganger og Odda- Bø 2010.
Styrke: Ingen…
Svakhet: Lite trening/erfaring på sykkel.
Hva motiverer deg for å være med på turen? Natur, samholdet i gjengen.