Nordkapp - Lindesnes 29. juli til 14. august 2011

 


Navn: KJELL RUNE (KJELLY) HESTEVÅG
Alder: 43
Meritter (sykkelopplevelser): Noen få… Trondheim – Oslo++
Styrke: Seig som F
Svakhet: Bakker!
Hva motiverer deg for å være med på turen? 40 års krisa.